preloader

INNER'a Hoş Geldiniz

Eğitimde Yenilikçi Araştırmalar Dergisi (INNER) yılda iki kez (Haziran-Aralık), eğitimle ilgili konuların tüm yönlerini kapsayan yüksek kaliteli araştırmaların yayınlanması için açık erişimli, hızlı ve çift-kör hakemli sisteme sahip uluslararası akademik bir dergidir. Derginin amacı ve kapsamı, eğitim alanındaki tasarım, yöntem ve/veya bulgular açısından uluslararası öneme sahip araştırma/derleme makalelerini yayınlamaktır.
INNER kapsamında eğitim bilimlerinin tüm alanlarında nicel, nitel veya karma araştırma modelleri kullanılarak yürütülmüş çalışmalar ile eğitim bilimlerinin herhangi bir alanında güncel literatürü kapsamlı bir şekilde analiz eden veya sentezleyen derleme, meta-analiz, meta-sentez çalışmaları ve kitap eleştirileri yayınlanabilmektedir. Ancak INNER’da her şeyden önce araştırma (research) makalelerine öncelik verilmektedir.
Makale gönderimi

Eğitimde Yenilikçi Araştırmalar Dergisi (INNER)

Eğitimde Yenilikçi Araştırmalar Dergisi (INNER), okul öncesinden üniversiteye kadar eğitim sistemlerinin tüm yönleri ve her kademesindeki makaleleri kabul eden uluslararası, çevrimiçi, hakemli bir dergidir.
INNER, eğitim ve ilgili konularda öğrenme, öğretme, eğitim, müfredat, ders kitapları vb. konusunda en iyi teoriler ve uygulamalar üzerine öğretmenler, araştırmacılar, politika yapıcılar ve uygulayıcılar arasında köprü kurmayı amaçlamaktadır.
Makale gönderimi

Son Sayı
İnceleyin

Son Sayı

Arşiv

Indexing

course thumb

ESJI

ESJI unites in its database the most important scientific journals in Europe and Asia, which publishes the most authoritative and relevant research.

The ESJI provides indexing of major international journals and proceedings. Author can get information about international journal impact factor, proceedings (research papers) and information on upcoming events.

course thumb

ROAD

The ISSN Portal, published by the ISSN International Centre, allows you to search through the worldwide database of ISSN bibliographic records, identifying and describing more than 2.3 million newspapers, magazines, journals, monographic series and continuing resources of all kinds, both print and online, in 234 countries.

course thumb

GIF

The General Imfact Factor, a number calculated annually for each scientific journal based on the average number of times its articles have been referenced in other articles, in not intended to be used to evaluate individual scientists, but rather as a measure of journal quality.

course thumb

SOBIAD

SOBİAD Atıf Dizini, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri konularını kapsayan ve 1.000'den fazla derginin indekslendiği bir Ulusal Atıf Dizinidir. Aynı zamanda Türkiye sosyal bilimler tabanlı ulusal bir indekstir.

course thumb

ASOS Indeks

Asos İndeks; Türkiye’de var olan dizinleme kültürünün üzerine kurulmuş, yayınlanan tam metin ve bu metinlerdeki atıf yapan ile atıf yapılan metin arasındaki ilişkiyi bilimin hizmetine sunan hem ulusal hem de uluslararası bir veritabanıdır.